Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania elementów strategii reklamowej;

  • przygotowania elementów kreacji reklamowej;

  • produkcji reklamy;

  • planowania kampanii reklamowej;

  • organizowania sprzedaży reklamowej;

  • realizowania kampanii reklamowej;

  • badania przekazu reklamowego.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, na stanowisku agenta reklamowego, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.


powrot