Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;

  • organizowania i prowadzenia działań handlowych;

  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowy.

Absolwent technikum handlowego może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

  • w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach;

  • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.


powrot