[2020-12-03 08:20:10]

KONKURS "RODZINNE WSPOMNIENIA OCALIMY OD ZAPOMNIENIA"

Fundacja JSW zaprasza między innymi uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie pod nazwą – "40–lecie Porozumienia Jastrzębskiego – Rodzinne wspomnienia ocalimy od zapomnienia". Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie materiału w wersji multimedialnej - przeprowadzenie wywiadu/rozmowy z osobą, która pamięta czasy Porozumienia Jastrzębskiego oraz przedstawienie w dowolnej formie jego rezultatów – może to być film, teledysk, nagranie audio, praca plastyczna, itp. Osobą udzielającą wywiadu może być zarówno członek rodziny, znajomy, jak i dowolna osoba, która zdaniem uczestnika konkursu może w ciekawy sposób opowiedzieć o swoich wspomnieniach sprzed 40 lat. Szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej dostępnej pod tym linkiem oraz na kanałach społecznościowych fundacji: FB i Instagramie.

Sekretariat szkoły


[2020-12-02 12:15:20]

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS CZWARTYCH

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas czwartych technikum w okresie od 30.11.2020 do 03.01.2021r jest dostępny pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2020-12-01 08:45:40]

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS I HIV

Światowy Dzień Walki z AIDS jest obchodzony jest corocznie 1 grudnia od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Symbolem walki z AIDS i HIV jest czerwona wstążka czytaj więcej...

Hanna Liczba


[2020-11-30 09:40:10]

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KLAS TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OD 30 LISTOPADA

Harmonogram zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla klas: 2tmr (grupa reklamy), 3 i 4 Technikum oraz wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia obowiązujący od 30.XI.2020r. jest dostępny pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2020-11-17 07:50:30]

KONKURS "ŚWIAT I JA" POD HASŁEM "DZIWNY ROK"

W ramach konkursu uczeń może wykonać pracę plastyczną (np.: rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka itp.) i/lub pracę pisemną (np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż itp.) Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i innych placówek edukacyjnych. Szczególy dotyczące konkursu są dostępne pod tym linkiem

Sekretariat szkoły


[2020-10-24 19:10:15]

DYŻUR I WSPARCIE TECHNICZNE ORAZ PEDAGOGICZNO/PSYCHOLOGICZNE W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Każdy uczeń i nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w trakcie nauczania zdalnego może korzystać ze wsparcia szkolnych informatyków oraz pedagogów i psychologa szkolnego. Harmonogram dyżurów jest dostępny pod tym linkiem...

Dyrekcja ZST


[2020-10-22 07:30:30]

ORGANIZACJA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W ZST MIKOŁÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16.X.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1830) od poniedziałku, 19 października 2020 r., do czasu obowiązywania strefy żółtej na terenie powiatu mikołowskiego, uczniowie ZST w Mikołowie będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że część uczniów naszej szkoły będzie miała zajęcia czytaj więcej...

Dyrekcja ZST


[2020-10-22 07:20:20]

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie. Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w komunikacie MEN pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


[2020-10-01 15:20:10]

KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP!

Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy: "Poznaj swoje prawa w pracy" adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa". Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym, które organizowane będą w ciągu jednego roku szkolnego. W załączniku dostępny jest regulamin konkursu. Na stronie internetowej PIP udostępniona została baza pytań do etapu szkolnego.

Ewa Szewczyk-Kozakowska


[2020-09-10 21:15:50]

PIERWSZY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ZST ONLINE!

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na kiermasz szkolny używanych podręczników online. Otwieramy grupę na Facebooku, na której wszyscy uczniowie ZST Mikołów oraz absolwenci naszej szkoły będą mogli sprzedać, kupić lub wymienić się używanymi podręcznikami! Wszystkie transakcje odbywają się bez pośredników, wyłącznie za pomocą wiadomości prywatnych. Podajemy link do grupy zamkniętej, do której mogą dołączyć uczniowie i absolwenci wyłącznie za zgodą administratora grupy.

Samorząd szkolny ZST


[2020-09-02 10:55:05]

ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO W ZST MIKOŁÓW

Jesli jeszcze tego nie zrobiłeś, obowiązkowo zapoznaj się z procedurami i zasadami bezpieczeństwa epidemicznego w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, które są dostepne pod tym linkiem.

Dyrekcja ZST


* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy