Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodzie, realizowanych w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

 

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia

 

Branżowa szkoła II stopnia

 

PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE (KLASY TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I oraz II STOPNIA)
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
Branżowa szkoła II stopnia

* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy