Informacja o projekcie

Numer projektu: KA2 2016-1- CZ01-KA219- 023971_2

Czas trwania projektu: 01.IX.2016 – 31.VIII.2018 Logo CESME

Partnerzy:

  • Gymnazium Teplice, Czech Republic (koordynator)
  • Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie Mikolow, Poland
  • Lyseonpuiston lukio ,Rovaniemi Finland
  • Numedal videregaende skole, Nore Norway

Przyznane dofinansowanie (PL): 24710,00 EUR

Cel i tematyka projektu: Popularyzacja zachowań zmierzających do ograniczenia konsumpcji energii elektrycznej oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat procesu jej produkcji.

Spotkania nauczycieli

Informacje o odbytych spotkaniach

Nore - grudzień 2016

Galeria

Rovaniemi - maj 2018

Galeria

Spotkania projektowe

Informacje o odbytych spotkaniach

Mikołów - marzec 2017Logo EU

Galeria

Prezentacja

Nore - czerwiec 2017

Galeria

Prezentacja

Rovaniemi - sierpień 2017

Galeria

Prezentacja

Teplice - kwiecień 2018

Galeria

Prezentacja