Rekrutacja uczestników projektów europejskich

 wer

Informujemy uczniów ZST, że w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej:  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła będzie realizować dwa projekty w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego: "Twoja praktyka, Twój zawód, Twoja przyszłość" skierowany do uczniów klas trzecich technikum oraz "Uczeń polskiej szkoły branżowej w niemieckim systemie dualnym" – skierowany do uczniów klas drugich i trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia.

W ramach projektów uczniowie wezmą udział w praktyce zawodowej w Bułgarii, Hiszpanii, we Włoszech lub w  Niemczech. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym projekcie i wyjazdem na praktykę, proszeni są o pisemne zgłoszenie akcesu swojego uczestnictwa. Warunki, które będą decydować o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie to:

 • wysoka średnia ocen i wyróżniająca postawa na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
 • dobre zachowanie i nienaganna frekwencja,
 • zaangażowanie społeczne w życie klasy i szkoły,
 • reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach.

Przy wyborze uczestników zakładamy równość szans dla chłopców i dziewcząt. Na zakończenie stażu przewidziany jest egzamin końcowy (test) potwierdzający rzeczywiste nabycie określonych nowych kompetencji i umiejętności.W ramach zagranicznego stażu, uczniowie mają zapewnione:

 • wsparcie organizacyjne i logistyczne: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, podróż do miejsca odbywania stażu i przejazdy lokalne, opiekę nauczyciela, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe (odbywa się przed wyjazdem, w szkole i jest ono obowiązkowe),
 • po zakończeniu praktyki uczestnicy otrzymają "Certyfikat" wydany przez instytucję partnerską oraz międzynarodowy dokument Europass-Mobilność potwierdzający szkolenie odbyte w innym kraju europejskim .

Uwaga! Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywający zajęcia praktyczne u Pracodawców, są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody Pracodawcy na wyjazd w przypadku zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie.

 

Koordynator ds. projektów unijnych: 
mgr inż. Adam Sabiniok

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt "Jak być liderem w szkole branżowej"

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich.
 • Poznanie cech prawdziwego lidera.
 • Nabycie umiejętności przewodzenia grupie ludzi.
 • Wykształcenie zachowań umożliwiających skuteczne kierowanie zespołem.
 • Poznanie technik motywacyjnych i komunikacyjnych.
Materiały