Projekt "Zyskaj doświadczenia, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość" nr 2019-1-PL01-KA102-064171 realizowany w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Opis Projektu >>


Działania

Prezentacje ze staży: