Współczesna szkołą nie może istnieć bez multimedialnego zaplecza dla uczniów i nauczycieli. Dlatego też przed laty powstało w naszej szkole Centrum multimedialne. Zostało ono zorganizowane w czytelni naszej bogato wyposażonej biblioteki. Do korzystania z dobrodziejstw takiego  centrum upoważnieni są wszyscy uczniowie naszej szkoły i nauczyciele w godzinach pracy czytelni. Każdy zainteresowany ma do swojej dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.  W centrum można przygotować się do zajęć, odrobić zadanie domowe czy przygotować referat.

Galeria