Nasza szkoła powstała w 1924 roku jako Publiczna Szkoła Dokształcająca. Była pierwszą taką placówką w ówczesnym powiecie pszczyńskim. Pierwszy okres jej działalności przypada na lata 1924-1945. Drugi okres istnienia szkoły przypada na lata 1945-1974. Wtedy to placówka obejmowała Publiczną Szkołę Zawodową, Szkołę Przemysłową Mikołowskich Zakładów Budowy Maszyn i jednoroczną Koedukacyjną Szkołę Przysposobienia Handlowego Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach z siedzibą w Mikołowie, a od roku 1963 także Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Dorosłych. W 1974 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Rybnickiej 44, w którym funkcjonuje do dziś. W tym też roku przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Od roku 1977 w szkole działają warsztaty szkolne, a od roku 1978 szkoła oficjalnie nosi nazwę Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Po transformacji ustrojowej naszego państwa, w latach 90-tych XX wieku ZST w Mikołowie, dzięki współpracy szkoły z Ministerstwem Edukacji oraz udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, staliśmy się jedną z najbardziej znanych i najlepiej wyposażonych szkół zawodowych w kraju.

Galeria


 

 


powrot