Pracownia wyposażona jest w stanowiska do ćwiczeń firmy FESTO DIDACTIC. Zestawy te są dwustronne, więc na takim zestawie można jednocześnie konstruować dwa różne układy hydrauliczne niezależnie od siebie. Zestawy te są zaopatrzone w układ zasilania. Każde stanowisko jest skonstruowane na dwie osoby, co daje komfortowe warunki nauczania. Źródłem ich zasilania jest kompresor. Na tablicy do montowania układów znajdują się: zespół oczyszczania sprężonego powietrza i blok rozdzielający do którego podłączony jest kompresor. Stanowiska posiadają tablice do montowania elementów hydraulicznych. Tablice i elementy są tak zaprojektowane aby można je było łatwo montować i demontować. W ZST Mikołów na stanowisku pracują dwie osoby i tak jest zawsze, nawet jeśli klasa jest liczna. Każdy zespół ćwiczący ma także do swojej dyspozycji komputer PC z możliwością korzystania z Internetu. Stanowiska do pracy są nowoczesne i spełniają odpowiednie normy.

Galeria