Pracownia aplikacji internetowych mieści się w sali 7 w głównym budynku szkolnym. Zajęcia w tej pracowni są ukierunkowane na aplikacje internetowe i bazy danych. Pracownia wyposażona jest w komputery osobiste klasy IBM PC. Każdy z komputerów pracuje jako niezależny serwer AMP (Apache, MySQL PHP) w sieci lokalnej pracowni oraz jako localhost. W ramach zajęć na pracowni uczniowie poznają techniki i zasady projektowania stron WWW oraz poznają język HTML i CSS. Uczą się oprogramowywać strony WWW za pomocą skryptów klienckich (JavaScript i jQuery) jak i oprogramowują strony za pomocą skryptów wykonywanych po stronie serwera (język PHP). Poznają zasady administrowania i zarządzania serwerem bazy danych i bazami w architekturze klient serwer (na serwerach MySQL, MariaDB i SQL Server) jak i bazami typu desktop. Uzupełnieniem zajęć na pracowni jest nauka języka SQL.

Galeria