Pracownia w sali 403 w budynku warsztatów szkolnych została utworzona w celu realizacji kształcenia z zakresu kwalifikacji zawodowej "Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych" oraz "Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych" zgodnie z podstawą programową w zawodach: technik elektryk oraz elektryk. Pracownia posiada 6 stanowisk dydaktycznych i jest dobrze wyposażona w środki dydaktyczne.

 

Galeria