Pracownia mieści się w sali 410 w budynku warsztatów szkolnych. Powstała w roku szkolnym 2017/2018 z podziału starej pracowni sterowników. W pracowni są stanowiska komputerowe przystosowane do zajęć z przedmiotów mechatronicznych i informatycznych oraz elektrycznych. Na wyposażeniu są między innymi: instalacje elektryczne - jednofazowa i trójfazowa, sieć komputerowa (dwa gniazdka sieciowe na stanowisko), elementy i układy przeznaczone do budowy, symulacji i badania sieci komputerowych, narzędzia i sprzęt przeznaczony do przeprowadzania diagnozy, naprawy i modernizacji urządzeń techniki komputerowej, zestawy narzędzi do montażu elementów i układów elektronicznych oraz stanowisko do obróbki ręcznej.

 

Galeria