Pracownia jest usytuowana w sali 201 w głównym budynku dydaktycznym ZST. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych pracowni w szkole. Możemy w niej przeprowadzać zarówno badania specjalistycznych układów sieciowych, jak i poznać oprzyrządowanie sieciowe. Uczniowie zajmują się także projektowaniem i wykonywaniem sieci LAN. Na pracowni odbywają się także ćwiczenia w zakresie poznawania i obsługi serwerów podstawowych usług internetowych oraz administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Windows Server, Linux).

Galeria