Pracownia komputerowa - sala 1

W sali nr 1 najczęściej odbywają się zajęcia z grafiki komputerowej i systemów operacyjnych . Sala jest wyposazona w 10 stanowisk komputerowych, z czego każde wyposażone jest w system Windows oraz Linux i jest połączone z komputerami znadującymi się w innych salach siecią Microsft Network. Poprzez sieć lokalną każdy komputer ma także dostęp do Internteu.

GaleriaPracownia komputerowa - sala 2

W pracowni znajduje się 16 komputerów. Wszystkie komputery połączone są w sieć. Ponad to pracownia jest wyposażona w serwer, laptop oraz rzutnik multimedialny.W pracowni odbywają się m.in. zajęcia z programowania strukturalnego i obiektowego, pracowni mikroprocesorów.

GaleriaPracownia komputerowa - sala 4

W pracowni jest 15 stanowisk komputerowych. Stanowiska zostały sprzężone siecią komputerową. Sporym udogodnieniem dla uczniów i nauczycieli jest dostępna z każdego stanowiska drukarka laserowa i atramentowa (skaner). W pracowni oprócz zajęć z zakresu technologii informacyjnej w każdym typie szkoły, odbywają się także zajęcia z grafiki komputerowej i multimediów w klasach o specjalności (profilu) informatycznym.

GaleriaPracownia komputerowa - sala 116

Pracownia komputerowa w sali 116 wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych połaczonych ze sobą siecią i zaopatrzonych w sieć Internet. W sali 116 odbywają się głównie zajęcia z zakresu urządzeń techniki komputerowej, obsługi systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

GaleriaPracownia komputerowa - sala 202

W pracowni znajduje się 15 komputerów Macintosh z systemami operacyjnymi MacOS i Windows. Komputery są połączone ze sobą siecią WiFi. Pracownia jest wyposażona także w serwer oraz rzutnik multimedialny. W pracowni odbywają się zajęcia z programowania strukturalnego i obiektowego, pracowni mikroprocesorów i innych przedmiotów informatycznych.

Galeria