Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1.5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz pomocy naszej szkole. Możecie Państwo to uczynić, wskazując w formularzu PIT – 37, nr KRS 0000064561 oraz Cel szczegółowy: ZST MIKOŁÓW. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej i realizację zadań edukacyjno – wychowawczych. Poniżej pokazany został wzór poprawnego wypełnienia odpowiedniej pozycji w formularzu podatkowym PIT -37:

 

wzorPIT

 

Inne, indywidualne darowizny na rzecz pomocy szkole można przekazać także bezpośrednio na konto bankowe:

98 1560 0013 2353 7693 8000 0002 z dopiskiem "ZST MIKOŁÓW"

 

Dziękujemy za każdą formę wsparcia, wierząc, że razem jesteśmy w stanie uczynić
naszą szkołę piękniejszą, nowocześniejszą i przyjaźniejszą młodzieży.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie