Zespół Szkół Technicznych ul. Rybnicka 44, 43-190 Mikołów

Telefony:

 • 32 2262028

 • 32 2262104

Adres e-mail:

 • poczta@zst.edu.pl

Numer NIP:

 • 635-11-98-048

Godziny pracy sekretariatu:

 • poniedziałek, wtorek i piątek od 7:00 do 15:00

 • środa od 7:00 do 17:00

 • czwartek od 8:00 do 17:00

Pozostałe dane kontaktowe

Sekretariat główny:

 • telefon wewnętrzny: 111

 • adres e-mail: sekretariat@zst.edu.pl

Sekretariat uczniowski:

 • telefon wewnętrzny: 116

 • adres e-mail: su@zst.edu.pl

Psycholog szkolny:

 • telefon wewnętrzny: 127

 • adres e-mail: psycholog@zst.edu.pl

Pedagog szkolny:

 • telefon wewnętrzny: 127

 • adres e-mail: pedagog@zst.edu.pl

Administracja:

 • telefon wewnętrzny: 125

 • adres e-mail: administracja@zst.edu.pl

Kadry:

 • telefon wewnętrzny: 125

 • adres e-mail: kadry@zst.edu.pl

Księgowość:

 • telefon wewnętrzny: 129

 • adres e-mail: ksiegowosc@zst.edu.pl

Warsztaty szkolne:

 • telefon wewnętrzny: 126

 • adres e-mail: sekretariatws@zst.edu.pl