• Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Jabłońska - ejablonska@zst.edu.pl

  • Wicedyrektor szkoły: mgr Róża Włodarz - rwlodarz@zst.edu.pl

  • Wicedyrektor szkoły: mgr inż. Marek Olsza - molsza@zst.edu.pl

  • Kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Krzysztof Król - kkrol@zst.edu.pl

  • Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Artur Opoka - aopoka@zst.edu.pl

  • Kierownik Centrum Szkoleniowo-Technologicznego: mgr inż. Krzysztof Król - kkrol@zst.edu.pl