Informujemy, że kontakt mailowy z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie
jest możliwy poprzez adres pocztowy podany niżej.

kontaktRR