Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny zajmuje się organizowaniem, ale przede wszystkim udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym jest ona potrzebna. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i przedstawicielami instytucji wspierających opiekuńczo-wychowawczą rolę rodziny.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 • pomoc uczniom w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów

 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów

 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • niepokoi cię zachowanie dziecka

 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich relacjach z nim

 • szukasz pomocy

 • masz pytania dotyczące postępów edukacyjnych i funkcjonowania dziecka w szkole

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 • zachęcam rodziców do kontaktu i współpracy

Pamiętaj,  razem możemy zrobić dla dziecka więcej!

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • chciałbyś z kimś porozmawiać

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej

 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę twoje problemy, ale obiecuję, że dołożę starań, aby ci pomóc

W jaki sposób nawiązać kontakt z pedagogiem szkolnym?
 • osobiście – w szkole znajdują się dwa gabinety pedagoga szkolnego

 • telefonicznie: 32-226-20-28 - wewn. 124 (p. Danuta Strzoda) i wewn. 127 (p. Ewa Rozmus)

 • poprzez dziennik elektroniczny

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możesz zwrócić się także do wychowawcy z prośbą o skontaktowanie Cię z pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy pedagoga szkolnego - mgr Ewa Rozmus:
 • poniedziałek: 10:40 - 13:30

 • wtorek: 10:00 - 16:00

 • środa: 09:50 - 10:40 oraz 11:40 - 15:30

 • czwartek: 09:50 – 13:20

 • piątek: 9:50 – 14:50

Godziny pracy pedagoga specjalnego - mgr Danuta Strzoda:
 • poniedziałek: 12:30 – 17:00

 • wtorek: 11:00 – 14:00

 • środa: 8:30- 13:30

 • czwartek: 12:00- 17:30

 • piątek: 11:00- 16:00