Szkolny wykaz podręczników dla klas cztero- i pięcioletniego technikum oraz klas w trzyletniej branżowej szkole 1-go stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

 

KLASY PIERWSZE
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
KLASY DRUGIE
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
KLASY TRZECIE
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
KLASY CZWARTE
Technikum
(na podbudowie szkoły podstawowej)
Technikum
(na podbudowie gimnazjum)

* Za dostępność cyfrową publikowanych na tej stronie materiałów odpowiadają ich autorzy