Drukuj

Szkolny wykaz podręczników dla klas cztero- i pięcioletniego technikum oraz klas w trzyletniej branżowej szkole 1-go stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

 

KLASY PIERWSZE
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
KLASY DRUGIE
Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
KLASY TRZECIE
Technikum
(na podbudowie szkoły podstawowej)
Technikum
(na podbudowie gimnazjum)
Branżowa szkoła I stopnia
(na podbudowie szkoły podstawowej)
Branżowa szkoła I stopnia
(na podbudowie gimnazjum)
KLASY CZWARTE
Technikum