Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Oferta szkoły

Jako wiodąca szkoła techniczna w powiecie mikołowskim, zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych i technicznych;
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • profesjonalną naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego;
 • rozwój zainteresowań humanistycznych, sportowych i artystycznych;
 • wsparcie pedagogów szkolnych i doradców zawodowych;
 • stypendia dla najlepszych uczniów;
 • praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach i przedsiębiorstwach;
 • udział w projektach unijnych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • praktyki zagraniczne m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Bułgarii;
 • zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych i zawodowych.

Dysponujemy:

 • nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi;
 • pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu;
 • centrum multimedialnym i biblioteką;
 • warsztatami szkolnymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt techniczny;
 • dwoma salami gimnastycznymi, siłownią i boiskiem wielofunkcyjnym;
 • stołówką, w której można zjeść pyszny obiad i świetlicą szkolną;
 • radiowęzłem szkolnym.

Zainteresowanym proponujemy:

 • wycieczki i rajdy turystyczne;
 • udział w spektaklach filmowych i teatralnych;
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 • różne formy zajęć sportowych;
 • działalność w Samorządzie Uczniowskim, Klubie Europejskim, szkolnym kole PCK i radiowęźle szkolnym.

Jesteśmy otwarci na:

 • inicjatywy samorządności;
 • kreatywne pomysły uczniów;
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Tylko u nas:

 • „Dzień Techniki” dla uczniów szkół podstawowych;
 • „Szkolne Talenty na Start”;
 • Tydzień Sportu;
 • Konkurs Gwary Śląskiej;
 • turnieje gier komputerowych;
 • sesje popularnonaukowe;
 • klasy objęte patronatem wyższych uczelni.

Lokalizacja:

Lokalizacja naszej szkoły ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne z miastami powiatu mikołowskiego, a także z Katowicami, Gliwicami i Tychami. W pobliżu szkoły znajdują się przystanki autobusowe, a wzdłuż szkoły jest duży parking. W odległości 1 kilometra od naszej placówki znajduje się dworzec PKP oraz dworzec autobusowy.

Scroll to Top