Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Podstawy programowe

Wykaz obowiązujących podstaw programowych kształcenia ogólnego i podstaw programowych kształcenia w zawodzie, realizowanych w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Podstawy programowe kształcenia ogólnego

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

Scroll to Top