Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Szkoły, w których kształcimy

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Technicznych kształcimy młodzież w następujących typach szkół:

Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

  • elektromechanik pojazdów samochodowych;
  • operator obrabiarek skrawających;
  • technik pojazdów samochodowych;
  • technik mechanik.
Scroll to Top