Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Szkolny wykaz podręczników

Szkolny wykaz podręczników dla klas cztero- i pięcioletniego technikum oraz klas w trzyletniej branżowej szkole 1-go stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Klasy pierwsze

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy drugie

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy trzecie

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy czwarte

Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej)

Technikum (na podbudowie gimnazjum)

Scroll to Top