Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Szkolny wykaz podręczników

Szkolny wykaz podręczników dla klas pięcioletniego technikum oraz dla klas w trzyletniej branżowej szkole 1-go stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

Klasy pierwsze

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy drugie

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy trzecie

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Klasy czwarte

Technikum

Klasy piąte

Technikum

Scroll to Top