Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Pedagog szkolny

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny zajmuje się organizowaniem oraz udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym jest ona potrzebna. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i przedstawicielami instytucji wspierających opiekuńczo-wychowawczą rolę rodziny.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • pomoc uczniom w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich relacjach z nim
 • szukasz pomocy
 • masz pytania dotyczące postępów edukacyjnych i funkcjonowania dziecka w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • zachęcam rodziców do kontaktu i współpracy

Pamiętaj,  razem możemy zrobić dla dziecka więcej!

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę twoje problemy, ale obiecuję, że dołożę starań, aby ci pomóc

W jaki sposób nawiązać kontakt z pedagogiem szkolnym?

 • osobiście – w szkole znajdują się dwa gabinety pedagoga szkolnego
 • telefonicznie: 32-226-20-28 – wew. 124 (p. Ewa Szendzielorz) i wew. 127 (p. Ewa Rozmus)
 • poprzez dziennik elektroniczny
 • e-mail: lp.ude.tsz@gogadep

Możesz zwrócić się także do wychowawcy z prośbą o skontaktowanie Cię z pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy pedagoga szkolnego – mgr Ewa Rozmus:

 • poniedziałek:
  • 08:50 – 14:10
 • wtorek:
  • 08:50 – 14:00
 • środa:
  • 08:50 – 09:45
  • 10:45 – 11:40
  • 12:40 – 16:00
  • 16:00 – 17:00 (godzina dostępności)
 • czwartek:
  • 10:40 – 12:30
  • 15:30 – 17:00
 • piątek:
  • 09:00 – 13:00

Godziny pracy pedagoga specjalnego – mgr Ewa Szendzielorz:

 • poniedziałek:
  • 08:00 – 15:00
 • wtorek:
  • 08:00 – 14:00
 • środa:
  • 11:30- 15:00
 • czwartek:
  • 10:00- 17:00
 • piątek:
  • 10:00- 17:00
Scroll to Top