Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Wpłat na rzecz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie można dokonać korzystając z danych:

  • Numer konta: 55 8436 0003 0000 0000 1238 0001
  • Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZST Mikołów
  • Adres odbiorcy: 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 44
  • Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię wpłacające – klasa – rodzaj wpłaty
Scroll to Top