Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W MIKOŁOWIE

Kształcimy zawodowo!

Czwartek 20 kwietnia! Dzień Otwarty ZST Mikołów dla kandydatów do klas pierwszych!
Kliknij i poznaj szczegóły!

Kalendarium roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

W kilku najbliższych tygodniach czeka cię szereg ważnych wydarzeń. Sprawdź terminy podania propozycji ocen rocznych w klasach 1-4 technikum oraz w klasach 1-3 w branżowej szkole I stopnia. Zapoznaj się z terminami egzaminów teoretycznych i praktycznych z kwalifikacji…

ZST MIKOŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

0
uczniów w klasach
technikum
0
uczniów w klasach
branżowej szkoły I stopnia
0
słuchaczy w klasie
branżowej szkoły II stopnia

EDUKACJA RÓWNYCH SZANS

W dniach 26 lutego – 5 marca 2023 dyrektor Elżbieta Jabłońska uczestniczyła w realizacji projektu „Edukacja równych szans” w ramach programu Erasmus+, akcja: Partnerstwa na rzecz współpracy. Podstawowym celem projektu jest przybliżenie kadrom kierowniczym śląskich szkół….

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja ZST

ZST MIKOŁÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DLA NAUCZYCIELA

PLATFORMY EDUKACYJNE

DLA UCZNIA

INFORMACJE PUBLICZNE

DLA RODZICA

NASI PARTNERZY

Nasi partnerzy

Od lat współpracujemy z wiodącymi firmami i zakładami produkcyjnymi w naszym regionie. Nawiązaliśmy współpracę z wybranymi uczelniami i ośrodkami kształcenia w kraju.

Scroll to Top