Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Kształcimy zawodowo!

Plan lekcji

Obowiązuje od 26 lutego 2024r.
Plan lekcji w wersji na komórkę: https://plan.zst.edu.pl

Symbole nauczycieli - ikonaSymbole nauczycieli

Plan lekcji

Plan

Klasa 2thr

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka-5/5 #JK7 113 r_angielski-r11 DA 218
j.angielski-r12 OL 207
j.polski PO 110 wf-wf2 AŁ sg3 geografia-r11,r12,r_3 #8ID 220
geografia-r11,r12,r_3 #8ID 220
geografia-r11,r12,r_3 #8ID 220
2 8:55- 9:40 r_fizyka-5/5 #1JK 113 ht EL 112 j.polski PO 110 zzw BB 210 j.polski PO 110
3 9:50-10:35 j.angielski-r11 DA 218
r_angielski-r12 OL 207
r_geografia-r_2 #6ID 220
j.angielski-r_3 #1KI 3
j.niemiecki-wf1 HK 213
wf-wf2 AŁ sg4
pod_tow.-th JB 2
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M3_J1-tro RL 406
sp_tow.-th AC 114
TR_M2.J1.-tre AP 202
TR_M4_J1-tro AL 404
wf-wf1 WF sg3
j.niemiecki-wf2 PŁ 207
4 10:45-11:30 j.angielski-r11 DA 218
j.angielski-r12 OL 207
geografia-r_2 #ID7 220
j.angielski-r_3 #1KI 3
chemia AN 219 mark_handl.-th Sł 215
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M2_J4-tro RL 406
sp_tow.-th AC 114
TR_M2.J1.-tre AP 202
TR_M2_J4-tro RL 406
TH_ja_zaw.-th DA 218
TR_M2.J2.-tre PA 11
TR_M2_J2-tro Pi 411
5 11:40-12:25 sp_tow.-th AC 114
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M2_J3-tro BO 403
TH_ja_zaw.-th DA 218
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M1_J5-tro LO 207
matematyka Su 103 sp_tow.-th AC 114
TR_M1.J3.-tre Sy 110
TR_M3_J2-tro RL 406
org_s.-th JB 3
TR_M2.J2.-tre PA 11
TR_M2_J2-tro Pi 411
6 12:45-13:30 rach_handl.-th ES 204
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M2_J3-tro BO 403
matematyka Su 103 biologia HL 212 przedsięb. Sł 106 org_s.-th JB 3
TR_M2.J2.-tre PA 11
TR_M2_J2-tro Pi 411
7 13:40-14:25 rach_handl.-th ES 204
TR_M2_J3.-tre PA 11
TR_M2_J3-tro BO 403
r_matematyka Su 103 historia BB 310 historia BB 408 org_s.-th JB 3
TR_M2.J2.-tre PA 11
8 14:30-15:15 wf-wf1 WF sg4
wf-wf2 AŁ pomoc wf
j.angielski-r_2 #1GĄ 207 j.niemiecki-wf1 HK 213
j.niemiecki-wf2 PŁ 110
informatyka-wf1 TG 202  
9 15:20-16:05 wf-wf1 WF sg4
informatyka-wf2 MJ 1
j.angielski-r_2 #1GĄ 207 religia-rel xC 103    
10 16:10-16:55 fizyka-r11,r12,r_2 #JK5 219
fizyka-r11,r12,r_2 #JK5 219
fizyka-r11,r12,r_2 #JK5 219
       

Podgląd planu jest niedostępny
na tym urządzeniu! Otwórz mobilną wersję planu dostępną pod adresem:
https://plan.zst.edu.pl

Scroll to Top