Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

  • diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

  • naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Miejsca zatrudnienia:

  • fabryki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

  • punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych,

  • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,

  • wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze elektromechaniki samochodowej,

  • własna działalność gospodarcza.


powrot