Pracownia sterowników PLC usytuowana jest w budynku warsztatów szkolnych (sala 404). Sterowniki PLC to uniwersalne urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub innego urządzenia technologicznego. Pracownia sterowników przemysłowych znajduje się w budynku warsztatów szkolnych ZST Mikołów. Uczniowie odbywający zajęcia w tej pracowni uczą się obsługi sterowników oraz ich programowania pod katem wykorzystania w sterowaniu pracą konkretnego urządzenia. Każdy sterownik jest połączony z komputerem PC. W pracowni odbywają się zajęcia dla uczniów technikum elektrycznego, mechanicznego i mechatronicznego.

Galeriapowrot