Ewaluacja zewnętrzna

 

Poniżej udostępniono raporty (format PDF) z ewaluacji zewnętrznej. Ewaluację przeprowadzono w technikum i zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w marcu 2015 roku w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Miała ona charakter problemowy i przeprowadzona była wg rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym z dnia 10 maja 2013r.

 

 

 seo    seo
     
 Technikum   ZSZ

 

Interpretacja wyniku:

  • A: inni czerpią z waszych doświadczeń
  • B: jakość nie jest już celem, lecz sposobem funkcjonowania  organizacji 

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie składają podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy uczestniczyli w ewaluacji zewnętrznej przez udział w zebraniu organizacyjnym, w ankietowaniu lub wywiadach dla Rodziców.